Orient Decor ▾

Kontakt

Názov firmy:

Orient Decor s.r.o.
Framborská 19
010 01  Žilina
IČO: 46489347
DIČ: 2023438252
IČ DPH: SK2023438252

www.orient-decor.sk
www.stenyapodlahy.sk
zuzka.jambrichova@gmail.com

Kde možno dlažbu vidieť: 

po telefonickej dohode vopred 0911 627 559

K cintorínu 51/A (areál ORIGINALMASIV)
010 04  Žilina